ADJURA BVBAóTransvaalstraat 15 te 2600 Berchem / RPR Antwerpen / BE 0458.651.731

Privacy / Algemene Voorwaarden / Impressum / Contact

Om ons te contacteren via e-mail: KLIK HIER.

Copyright: Adjura BVBA / 1995ó2020 †††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† †††††††††††††††† mei í20

Tekstvak: Impressum

Geheimhouding & privacybeleid

Alle gegevens die u ons verstrekt in het kader van een aanvraag, offerte of opdracht worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld: wij beseffen als geen ander hoe bedrijfsgebonden en kritisch de aan ons medegedeelde informatie is.

Voor zover u ons persoonsgegevens mededeelt die wij verwerken in geautomatiseerde bestanden zijn daarop de landelijk geldende privacy regels van toepassing, met het recht van inzage, correctie en schrapping. Ons privacy beleid dat in overeenstemming is met de AVG kunt u HIER nalezen.

 

ALGEMENE INFORMATIE

Wij besteden veel zorg aan de informatie die u op onze websites aantreft en streven er naar dat alle hier weergegeven informatie correct en up-to-date is, doch onder voorbehoud van vergissingen en onjuistheden.

Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat de informatie op onze site uiteraard algemeen van aard is en daardoor mogelijk niet toegesneden is op de vragen die u voor ogen heeft. Dit geldt eveneens voor andere websites of publicaties waar wij eventueel door middel van hyperlinks of op andere wijze naar verwijzen: Adjura sluit elke aansprakelijkheid uit voor de inhoud van die websites of publicaties.

Alle op onze website vermelde merken en logoís zijn het intellectuele eigendom van de betreffende merkhouders. Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder onze schriftelijke en voorafgaande toestemming gekopieerd en/of openbaar gemaakt worden en/of opgeslagen worden in informaticasystemen, in enige vorm of op enigerlei wijze.

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Om deze te raadplegen, klikt u hier. Om de volledige voorwaarden te downloaden, klikt u hier.

Tekstvak: ADJURA
Uw jurist op afstand