Tekstvak: Privacybeleid

Uiteraard nemen wij uw privacy ten zeerste serieus. Hierna zetten wij u uiteen hoe wij binnen onze organisatie met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hierbij informatie verzameld via de websites www.adjura.com Ė www.adjura.nl Ė www.adjura.beówww.adjura.biz, alsmede persoonsgebonden informatie die wij op andere wijze verzamelen en opslaan.

Het doel van onze persoonsverwerkingen is het op maat kunnen leveren van algemene, redactionele en commerciŽle informatie aan onze cliŽnten en bezoekers op de website, alsmede het administratief en commercieel gebruik van deze gegevens.

Alle door ons verzamelde gegevens zullen uiteraard strikt vertrouwelijk verwerkt en bewaard worden. Zij zullen nimmer worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of ter kennis van derden worden gebracht, noch op ťťn of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u ons zelf verstrekt, zal eveneens met de grootst mogelijke zorg behandeld worden en hiervoor gelden dezelfde garanties. Op grond van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek zullen wij uw gegevens als geregistreerde bezoeker (en diens persoonlijke gegevens) kosteloos uit onze database verwijderen.

We gebruiken het IP-adres van de computer waarmee u inlogt voor de verwerking van problemen met onze server alsmede voor de administratie van onze websites. Het IP-adres wordt tevens gebruikt om bezoekers en de door hun gebruikte systemen te herkennen.

Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Dit is een standaard Internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar uitsluitend de door hen gebruikte machines. U kunt de door u gebruikte computer overigens zelf zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

In onze registratieformulieren vragen wij zowel persoonlijke als professionele informatie (zoals naam, adres, telefoon of andere contactinformatie, e-mailadres en functie). Deze gegevens beschouwen wij als persoonsgegevens, waarvoor alle hiervoor gegeven garanties gelden.

Onze websites bevatten soms links naar andere websites die niet tot onze verantwoordelijkheid behoren. Wij zijn uiteraard niet aansprakelijk voor de inhoud, noch het privacy beleid van deze websites.

Sommige van onze websites kunnen fora beschikbaar stellen. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein en wordt als openbare informatie beschouwd. Betracht u daarom zorgvuldigheid met de informatie die u daar eventueel vrijgeeft.

Wij gebruiken beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Indien U nog vragen heeft over deze privacyverklaring of onze websites, kunt u ons via e-mail, telefonisch, per fax of per brief contacteren via de contactinformatie die u op elke pagina van onze website aantreft.

Tekstvak: Wat is ADJURA?
Tekstvak: Kunst
Tekstvak: Afstand
Tekstvak: CliŽnten
Tekstvak: Onderwerpen
Tekstvak: Goede raad is duur!
Tekstvak: Privacy beleid
Tekstvak: Impressum
Tekstvak: Contactpagina
Tekstvak: (Pers)berichten
Tekstvak: English version
Tekstvak: Version FranÁaise
Tekstvak: Deutsche Fassung